Najhitreje do posebnih akcij! Prijavite se na e-novice!

 

Articles

PEŠ PO MESTU: ZGODOVINA IN KULTURNA DEDIŠČINA SLOVENSKE BISTRICE

Odhod: 19. oktober 2019 ob 10.00

Zbirno mesto pred poslovalnico Sajko turizem, Trg svobode 22

ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta in turistična agencija Sajko turizem organizirata brezplačno strokovno vodenje po ožjem mestnem središču Slovenske Bistrice, v sodelovanju z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica pa bo za udeležence sprehoda organiziran tudi brezplačni vodeni ogled bistriškega gradu.

Slovenska Bistrica velja za enega najstarejših slovenskih mest. Naselje je v 13. stoletju postalo trg, že v začetku 14. stoletja pa mesto. Takrat je bila Slovenska Bistrica obdana z obzidjem in vogalnimi obrambnimi stolpi. V času turških vpadov je mesto utrpelo veliko škodo, po tem pa je v 18. stoletju še dvakrat pogorelo. Med arhitekturnimi kulturnimi spomeniki ob poznobaročnih meščanskih hišah in tistih, ki so nastale v 19. stoletju in na prelomu v 20. stoletje, izstopajo predvsem grad in cerkve: župnijska cerkev sv. Jerneja, Marijina cerkev s samostanom v središču mesta in Jožefova cerkev na Jožefovem hribu. Na umetnostno podobo Slovenske Bistrice so vplivale pomembne plemiške družine, med temi najvidneje družina Attems, od umetnikov, katerih dela najdemo tod, pa velja izpostaviti avstrijska baročna slikarja Johana Martina  Schmidta in Filipa Karla Laubmanna, mariborskega arhitekta Jožefa Hofferja, graškega kiparja Filipa Jakoba Strauba ter mariborska kiparja Jožefa Strauba in Jožefa Holzingerja. Z njihovimi umetniški deli se slovenjebistriški prostor umešča v širši evropski umetnostni prostor.

Obiskovalci se boste na dogodku, ki je organiziran v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine, seznanili z zgodovino mesta in njegovim razvojem, poseben poudarek pa bo na spoznavanju arhitekturnih spomenikov. Približno uro in pol dolg sprehod po mestu, ki se bo zaključil z enournim ogledom gradu, je namenjen vsem, ki jih zanimata bogata zgodovina in kulturna dediščina Slovenske Bistrice.

 

Strokovno vodenje je rezultat projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga iz državnega proračuna sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

 

 

 

top